home contact us

Vítáme Vás jménem základní kynologické organizace Příbor na na±ich stránkách.

Klubovna kynologického klubu Příbor

V na±em klubu se věnujeme předev±ím sportovnímu výcviku psů. Nejsme v±ak výhradně zaměřeni na výcvik, ale poradíme jak s výchovou ±těněte začínajícímu majiteli, tak i při odstanění neµádoucího chování u dospělého psa. Na±im cílem je předev±ím souhra a vzájemné porozumění člověka a psa.

Nezáleµí, zda Vá± pejsek je malý nebo velký, zda má průkaz původu nebo je jen obyčejný voří±ek, přijďte se podívat, u nás se bude v±em jistě líbit!

 

Poděkování sponzorům

Vedení kynologického klubu Příbor si velice váµí v±ech obdrµených sponzorských darů, a> finančních nebo věcného charakteru. Děkujeme v±em sponzorům za jejich přízeň, kterou nám významně pomáhají udrµet činnost klubu včetně pořádání výstav a soutěµí.

Dovolujeme si zde zvlá±tě poděkovat na±im nejvýznamněj±ím sponzorům, kterými jsou:
- město Příbor
- SG-VET Vlčovice s.r.o.
- MVDr. Robert Lakomý, Kopřivnice
- Svarmetal s.r.o., Skotnice

Poslední novinky

K dne±nímu dni nebyla v na±i databázi nalezena µádná aktuální novinka. Máte-li zájem, můµete se nyní podívat na činnost na±eho klubu například v těchto oblastech: