home contact us

Zkušební řády

Národní zkušební řád

Změny v NZŘ od 1.3.2018

Mezinárodní zkušební řád

 

Odkazy na jednotlivé zkušební řády uveřejněné na této stránce vedou na stránky Moravskoslezského kynologického svazu: Moravskoslezského kynologického svazu.

Odkazy na jednotlivé zkušební řády uveřejněné na této stránce vedou na stránky Moravskoslezského kynologického svazu: http://www.msks.cz/24968-zkusebni-rady